MUSEUM DE FUNDATIE

natuursteen
UITDAGING

In de eerste wereldoorlog kreeg dit zandstenen beeld uit 1715 (Aeneas, Anchises en Ascanius, van H. Ansum) al te lijden van oorlogsschade, maar tijdens een storm op Kasteel Nijenhuis viel het door een omgevallen boom in vele stukken volledig van zijn sokkel.

Voordat de Bentheimer zandsteen stukken in het depot werden opgeslagen, lagen verschillende onderdelen buiten. Dit zorgde ervoor dat het beeld deels bedekt was met stof, algen, schimmels, mossen, korstmossen, duivenpoep, etc.

Doordat het beeld is samengesteld uit verschillende figuren en bijna drie meter hoog meet, was het van belang om een logistiek plan te bedenken dat de stabiliteit van het beeld in de kasteeltuin zou garanderen.

OPLOSSING

Om voor de reiniging en puzzel een goed overzicht te krijgen van de problematiek, werden de honderden stukjes geïnventariseerd. Van een monochrome afwerklaag werden samples genomen en geanalyseerd. Na de juiste volgorde van assemblage te hebben bepaald en op kritieke zones gaten te hebben geboord voor RVS pinnen, kon worden overgegaan tot de verlijming van de stukken.

Openstaande breuken werden met een passende mortel aangeheeld, evenals storende ontbrekende zones. Niet alles werd aangevuld, aangezien het beeld ook zijn geschiedenis mag tonen.

RESULTAAT

Doordat het object met respect voor zijn geschiedenis werd gerestaureerd, zonder breuken of ontbrekende delen volledig te maskeren, kon tot een zeer gebalanceerd resultaat worden gekomen. Het beeld werd op zijn sokkel geplaatst achter het kasteel, waar het voor bezoekers opnieuw te bewonderen is.

Constructie, logistiek en plaatsing in samenwerking met Theo Schrijver, M. Mastenbroek en R.P. Houtkooper.

Museum de Fundatie →
Vaktijdschrift Museumvisie →