PRIVACYBELEID

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

PETRACON vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Wie zijn we?

PETRACON is ontstaan uit een passie voor beeldhouwkunst uit de Lage Landen. Academische studie en internationale werkervaring hebben deze passie gevoed en verfijnd. De combinatie van wetenschappelijk inzicht met technische en praktische vaardigheden, evenals een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland, maken PETRACON een betrouwbare partner voor al uw projecten.

Ons website-adres is https://www.petracon.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PETRACON kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u telefonisch contact opneemt met PETRACON en/of wanneer u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan PETRACON verstrekt.

PETRACON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom PETRACON uw persoonsgegevens bewaart

PETRACON verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan PETRACON uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Opslag van gegevens

Voor contactformulieren die worden verstuurd via de website van PETRACON geldt dat deze worden doorgestuurd naar Webmail van Hostnet. Webmail staat op servers die door Hostnet worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten NL gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoe lang PETRACON gegevens bewaart

PETRACON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vanwege de inhoudelijke aard van eventueel opgevraagde offertes, worden deze in principe voor onbeperkte tijd bewaard. Uw gegevens worden niet gebruikt om u actief te benaderen, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

PETRACON verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PETRACON werkt samen met Het Tankstation, om het beheer van de website en webmail in goede banen te leiden. Met Het Tankstation heeft PETRACON duidelijke afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

Cookies

Indien je een account hebt voor deze website en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petracon.nl. PETRACON zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PETRACON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PETRACON maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PETRACON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PETRACON op via info@petracon.nl. https://www.petracon.nl is een website van PETRACON.

Contactgegevens

PETRACON is als volgt te bereiken:

Postadres: Verlengd Buitenveer 13, 1381 NB Weesp
Vestigingsadres: Verlengd Buitenveer 13, 1381 NB Weesp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71462333
Telefoon: +31(0)648046562
E-mailadres: info@petracon.nl